Privacy Policy

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות להלן חלה על השימוש באתר קבוצת אופקים ("החברה") במערכת ו/או ובאפליקציה של החברה (האתר, המערכת והאפליקציה יכונו להלן ביחד "האתר"). בגלישה ו/או בשימוש באתר הנך (להלן: "המשתמש") מביע הסכמתך למדיניות זו.

ככל שהנך בשירותים נוספים של החברה, ובכלל זה כאלו המחייבים רישום או הזדהות מצידך, יחולו בנוסף תנאי השימוש של השירותים האמורים, העשויים לכלול היבטי פרטיות ספציפיים.

במסגרת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף סוגי מידע שונים, כגון כתובת IP , מאפייני המכשיר ממנו הנך גולש – סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש במכשירך וכיו"ב.

החברה עשויה לאסוף מידע לגבי אופן השימוש שהנך עשה באתר – מנין הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו"ב, כמו גם מידע נוסף בקשר לשירותים אותם קיבלת מהחברה.

החברה אוספת את המידע שומרת ומעבדת אותו למספר מטרות, כדלקמן:

  • אספקת שירותי החברה בהתאם להסכמים בהם התקשרת עם החברה.
  • בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו, איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האתר והגנה על פרטיותך
  • שיפור השימוש באתר ובשירותי החברה, לרבות חווית המשתמש ו/או התאמת השירותים להעדפות שבחרת.
  • פעולות שיווק ופרסום באתר וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, לרבות באמצעות פרסום באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.
  • קיום דרישה חוקית בארץ או מחוצה לה החלה על החברה.


החברה רשאית לעשות שימוש בצדדים שלישיים לאיסוף וניתוח מידע אנונימי סטטיסטי, ולשתף עם צדדים שלישיים מידע כזה בהתאם לשיקול דעתה של החברה, לטובת המטרות המפורטות לעיל.

המידע הנאסף עשוי להישמר במאגרי מידע של החברה ו/או של צדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, המצויים בישראל ו/או במדינות אחרות.

פרסומות ו/או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אינם באחריות החברה ולחיצה עליהם עשויה להעביר את המשתמש לאתרים חיצוניים עם מדיניות פרטיות שונה.

האתר עושה שימוש ב-cookies, tags, שהם קבצים הנשלחים למכשיר ממנו הנך גולש לאתר ומאחסנים עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי, לצורך:

  • זיהוי מכשירך ולימוד השימוש שהנך עושה באתר.
  • לאפשר ממשק ידידותי בשימוש באתר.
  • לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו.

 

במסגרת השימוש ב- cookies החברה לא תאסוף פרטים מזהים כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכו'. ייתכן כי החברה תעשה שימוש בכלים של חברות אינטרנט כגון Google ו- Facebook לניתוח מידע אנונימי ופרסום מותאם. חברות אלו עשויות לעשות שימוש בcookies משלהן.

באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך. תוכל לחסום או להגביל cookies  בדפדפן בו הנך עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה.

במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.