Connect with us

גידור סחורות

סוגי חוזים בשוק גידור האנרגיה

Published

on

סוגי חוזי גידור נפוצים בשוק האנרגיה

שוק האנרגיה, בדומה לשווקי סחורות עיקריים אחרים, מכיל מגוון רחב של חוזי גידור, בורסאיים ומעבר-לדלפק (OTC), המאפשרים גמישות רבה למגדר. חוזי גידור אלה מצויים בשימוש תדיר ע”י מגוון שחקנים בשוק – יצרנים, מזקקים, מוליכים ומובילים, צרכנים וכדומה. עם זאת, החוזים בשוק האנרגיה בעלי מספר מאפיינים שונים מאלה הנהוגים בשווקי סחורות אחרים.

בדומה לשווקי הסחורות האחרים, בסיס המסחר בשוק האנרגיה הוא פיזי (כלומר, חוזים לאספקה ממשית של הסחורה). עם הזמן, הפך השוק למוטה לכיוון פיננסים (חוזים שאין בסיומם אספקה של סחורה, ושחלקם הנכבד מבוצע ע”י ספקולנטים פיננסיים).

באופן כללי, ניתן למפות את סוגי חוזי הגידור הנפוצים על סחורות אנרגיה, לפי הטבלה הבאה:

 רווח/(הפסד) מחושב עפ”י יום הפקיעהרווח/(הפסד) מחושב עפ”י ממוצע מחירים לאורך תקופה
עסקאות עתידיות  בהן מחיר המימוש נקבע עפ”י עקום המחירים העתידייםForward ContractSwap Contract
אופציות, בהן מחיר המימוש נקבע ע”י צדדי עסקהVanilla OptionAsian Option

תשומת לב לכך שחלק מהמינוחים לחוזים שבהם עושים שימוש בגידור אנרגיה אינם בהכרח דומים למינוחים בהם נעשה שימוש בשווקי המט”ח והריבית.

חוזים שמחירם נקבע על סמך ממוצע מחירי נכס הבסיס לתקופה

מחירם של מרבית התזקיקים בישראל נקבע על סמך מחיר ממוצע של 5 ימי המסחר (שלפני היומיים האחרונים) של כל חודש, בדולרים, של מחיר התזקיק הרלוונטי באזור הים-התיכון. לצורך גידור התזקיק שמחירו מבטא ממוצע יש לעשות שימוש בחוזים הבאים:

  • Swap – חוזה עתידי שמחיר נכס הבסיס לגביו בעת המימוש נקבע כמחיר ממוצע של מספר ימי מסחר שנקבעים בחוזה. יודגש, כי למרות שמו, הוא אינו דומה למכשיר ההחלפה (ה-(Swap בו נעשה שימוש בשוק ההון, המט”ח והריבית – בו נכס אחד מוחלף בנכס אחר. בישראל, נהוג שמחירו של מימוש חוזה swap לאספקה של מזוט 1% באוקטובר, יקבע לפי ממוצע של מחיר המזוט 1% בחמשת ימי המסחר האחרונים שלפני היומיים האחרונים של ספטמבר. בעת הקמת החוזה, תנאיו נקבעים עפ”י עקום המחירים באותו הזמן, ללא עלות נוספת.
  • Swap Strip – סדרה של חוזי Swap, לרוב על פני חודשים שונים. לדוגמה, במקום לקנות 12 חוזי swap חודשיים לאספקה של סולר לשנה הקרובה, ניתן לקנות חוזה Swap Strip אחד לשנה עם אספקה מדי חודש בתנאים דומים.
  • Asian Option – אופציה (Call/Put) שמחיר נכס הבסיס שלה נקבע כממוצע מחירו של נכס הבסיס במספר ימי מסחר כפי שנקבע בחוזה. לדוגמה, אם אנו צרכני בנזין 95 ואנו רוצים פיצוי אם מחירו של תזקיק הבנזין עולה על 900 דולר לטון מטרי, עלינו לקנות Asian Call במחיר מימוש של 900 דולר לטון מטרי. בפקיעה, נקבע שוויו של נכס הבסיס לאופציה כממוצע מחיר הבנזין של מספר ימי המסחר האחרונים של החודש הקודם. במידה ומחיר זה עולה על 900 דולר, נקבל פיצוי, ובמידה ולאו – החוזה יפקע ללא ערך.
  • Asian Strip – סדרה של אופציות אסייתיות לאורך מועדי פקיעה שונים.

חוזים שממחירם נגזר ממחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה

לעיתים, מחירו של תזקיק בשוק לא נקבע כמחיר ממוצע, אלא כמחיר מצוטט ליום מסחר מסוים. במקרה כזה, יש לעשות שימוש במגוון אחר של כלים:

  • Forward – עסקה לרכישת תזקיק במועד קבוע מראש במחיר שנקבע לפי עקום המחירים (עבור בדרך-כלל יום הפקיעה), ללא עלות נוספת.
  • Forward strip – סדרה של חוזי Forward למועדים שונים. לדוגמה, במקום לקנות 12 חוזי Forward חודשיים כדי לגדר צריכה של תזקיק לשנה, ניתן לקנות חוזה אחד של Strip לשנה, עם אספקה מדי חודש (או התחשבנות רווח/הפסד בלבד מדי חודש במזומן).
  • Vanilla Option – אופציה (Call/Put) שמחיר נכס הבסיס שלה בעת הפקיעה נקבע על סמך מחירו ביום מסוים שנקבע בחוזה (לרוב ביום הפקיעה). במסגרת זו ניתן לרכוש אופציות Call ו- Put על הנכס בדומה לאופציות הנרכשות בשווקים אחרים (מט”ח, מדד, מניות וכדומה). לרוב, הפרמיה הנדרשת עבור אופציות אלה יקרה יותר מזו של אופציות אסייתיות, מכיוון שסטיית התקן שלהן נוטה להיות גבוהה יותר.
  • Vanilla Strip – סדרה של אופציות vanilla, למועדים שונים.

על החוזה שבו עושים שימוש להתאים לצרכי הגידור של החברה, לרוב כפונקציה של האופן בו מתומחרים התזקיקים שהיא רוכשת. כאמור, הפרקטיקה בשוק האנרגיה הישראלי היא תמחור התזקיקים לחודש מסוים על סמך מחיר ממוצע של מספר ימים של החודש הקודם לו. על כן, לרוב, שימוש בחוזים בעלי מאפיינים ממוצעים (Swap, Asian Option) הוא המתאים ביותר. יתרה מכך, לרוב חוזים בעלי מחירים ממוצעים נוטים להיות תנודתיים פחות, שכן הם בעלי חשיפה מוקטנת לאפשרות שביום הפקיעה תהיה תנודה גדולה של מחיר נכס הבסיס.

לשיחה עם מומחה

הפופולריות

כל המידע המוצג בדף זה, בין אם בצורת מאמרים, קטעי וידאו, פרסומים, טוקבקים או מדיה דיגיטלית/אלקטרונית אחרת, לרבות קישורים לאתרים חיצוניים, הינו מידע כללי בלבד. המידע המפורסם בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, מס, חשבונאי או המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסים ו/או מוצרים פנסיוניים מכל סוג, ואין בו בכדי להוות תחליף לייעוץ כדין המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם ו/או מקרה ו/או עסקה וכיוצ"ב. הכותבים ו/או מי מטעם ו/או כל גוף הקשור, במישרין או בעקיפין, לכותבים אינו מתחייב כי המידע הינו מדויק, אמין ושלם או שהדעות או הניתוחים הכלולים בו מייצגים את דעתם של הכותבים. כל העושה שימוש במידע הנ"ל עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. הכותבים ו/או כל גוף אחר הקשור לכותבים, במישירין או בעקיפין, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מהיסמכות או שימוש במידע, בדעות או בניתוחים האמורים.

שלח
הירשם לניוזלטר שלנו
הירשם לניזולטר
אני מסכים להצטרף לרשימה
שלח