Connect with us

מודלים מתקדמים

מודל VAR בשירות מנהל הסיכונים

Published

on

המשבר הכלכלי העולמי האחרון הוביל, בין היתר, להתקיימות תרחישי קיצון. אירועים שנחשבו עד לשנה האחרונה כ”מופרכים” או כבעלי סיכוי “קלוש” להתממש, הפכו למציאות בפועל.

בשנה האחרונה, חברות רבות ספגו הפסדים כבדים עקב שינויים בגורמי סיכון כגון מט”ח, ריביות מחירי סחורות ומדדים ועקב כך התחדד שוב הצורך בתהליך מובנה של ניהול סיכונים הכולל בתוכו מרכיב של אומדן הסיכון בפניו עומדת החברה.

אומדן הסיכון בתהליך ניהול סיכונים הוא קריטי שכן ממנו אמורים להיגזר החלטות אופרטיביות הן באשר לפונקציות הארגוניות (בעלי תפקידים) שטיפלו בחשיפות בפרט והן במשאבים שיוקצו לכך בכלל (זמן ניהול / וועדות סיכונים, תקציב הגנות וכו’).

אחד מהמודלים החשובים כיום לאמידת סיכונים הוא מודל VAR המשמש ככלי בידי מנהל הסיכונים להצגת אומדן כספי לנזק הפוטנציאלי שעלול להיגרם לחברה בתרחיש קיצון תוך שקלול כלל הסיכונים בפניהם  היא ניצבת  ובהתייחס למקדם המתאם בניהם.


בסקירה להלן ננתח את המודל, ונציג דוגמאות לשימוש ולנחיצותו.

תרשים מודל לניהול סיכונים:

.

יישום המודל, דוגמה:

א. שלב אומדן החשיפה:

בניית דו”ח רווח והפסד מפולח למטבעות ודו”ח תזרים ברמה חודשית מפולח אף הוא למטבעות (תזרים חודשי – חשוב בחברות המאופיינות בעונתיות) הינו תוצאה של תהליך איסוף וניתוח מידע הקיים במסדי המידע בארגון. מדו”ח זה נאמוד את היקף החשיפה. מהדוגמה להלן עולה כי לחברה חוסרים במט”ח:

חוסרים בדולר: 25 מיליון דולר בשנה  –>    חשיפה לפיחות השקל ביחס לדולר.

חוסרים באירו:  15 מיליון אירו בשנה –>   חשיפה לפיחות השקל ביחס לאירו.

ב. שלב אומדן הנזק:

את פוטנציאל הנזק נאמוד באמצעות מודל VAR (Value At Risk).

מודל הערך הנתון בסיכון (VAR) אומד את ההפסד המקסימאלי במונחים כספיים שעלול להיגרם כתוצאה משינויים בגורמי הסיכון, במקרה זה שערי המט”ח. יתרון של מדד ה-VAR הוא שהוא כאמור מבטא את ההפסד המקסימאלי במונחי כסף ולא במונחי אותיות כגון: בטא, גמא, דלתה או קמירות, מח”מ וכו’. יתרון נוסף של מדד זה הוא התייחסותו לקשרי הגומלין בין גורמי הסיכון, שכן יתכן והפסד מפוזיציה אחת יקוזז ע”י רווח מפוזיציה אחרת וזאת כתוצאה ממתאם שלילי הקיים בין גורמי הסיכון, וכך מציג את הסיכון את אומדן הסיכון של תיק המורכב ממספר מטבעות (פוזיציות), בניגוד למדדי סיכון אחרים שמכמתים סיכון בגין פוזיציה בודדת. עם זאת מדד VAR אינו מחליף מדדים אחרים אלא משלים אותם.

ל-VAR גם חסרונות לא מועטים, להלן כמה מהם:

  • בתקופות של תנודתיות גבוהה , הבעיה המרכזית ב-VAR, אשר מתבסס על סטיות התקן, היא ערך ה-VAR “שקופץ” ולכן מגדיל גם את הצורך בהגנה וכן בהפניית תקציב גבוה יותר.
  • מודל VAR מניח התפלגות נורמאלית של הסיכון , אולם בפועל התפלגות שע”ח אינה בהכרח נורמאלית.
  • מבקרים רבים תוקפים את המודל בשל התבססותו על נתוני עבר כבסיס לאומדן סיכון עתידי.

ערך ה-VAR הוא ההפסד המקסימאלי שעלול להיגרם במהלך אופק זמן נתון, ברמת מובהקות מסוימת, כתוצאה משינוי בגורמי הסיכון.

נוסחה לחישוב VAR של פוזיציה החשופה לגורם סיכון אחד (מטבע אחד), לתקופה t, וברמת מובהקות CL

דוגמה ליישום מודל VAR

מטעמי פישוט הנחנו החשיפה מתפלגת ליניארית על פני השנה (נתונים באלפי ₪).

מטעמי פישוט, איחדנו את החשיפה לרבעונים למרות שבפועל החשיפה היא בד”כ חודשית.

ערך ה-VAR שהתקבל: 36,456 אלפי ₪ :  המשמעות היא שבהסתברות של 95% הנזק המקסימאלי שעלול להיגרם לחברה כתוצאה משינויים בגורמי הסיכון (שערי מט”ח) לא יעלה על 33,456 אלפי ₪, או במילים אחרות קיים סיכון של 5% שהנזק המקסימאלי שעלול להיגרם לחברה יהיה גבוה מ-33,456 אלפי ₪.

ג. שלב קביעת תקציב

לאחר קבלת אומדן באשר לנזק הפוטנציאלי, נגזור ממנו את תקציב ההגנות וזאת מתוך הבנה כי ככל שתקציב ההגנות גבוה יותר כך ניתן יהיה להפחית את הסיכון הפוטנציאלי שעלול לנבוע דווקא משימוש בכלי גידור בעלי מבנה סיכון סימטרי (לדוגמה: פורוורד – פוטנציאל ההפסד מכלי זה הוא לא מוגבל, על אף שתיאורטית הפסד מתקזז מול רווח שנובע מנכס הבסיס המגודר). בהינתן ערך VAR , גובה תקציב ההגנות יקבל מימד השוואה באשר לשאלה אם התקציב גבוה או שמה נמוך. יתכן מצב בו, נוכח סטיות תקן הגבוהות (מחירי ההגנות יקרים יותר) ושע”ח spot “לא נוח” ביחס לשער תקציב – גם תקציב הגנות שנראה גבוה לא יאפשר לבנות מערך גידור במבנה סיכון סביר.

בדוגמה להלן, בחרנו תקציב בגובה 5% מה-VAR (1,823 אלפי ש”ח) אותו חלקנו 50% להגנות דולר/שקל ו-50% הגנות אירו/שקל. ההחלטה באשר לחלוקת התקציב תלויה בסטיות התקן, בצמד המטבעות ובמקדם המתאם.

ד. שלב רכישת הגנות

רכישת הגנות בהיקפים ובעיתוי אשר יתאימו לחשיפה של החברה הינו תהליך אשר דורש קודם לכן תכנון קפדני הלוקח בחשבון את תקציב הגידור, שערי התקציב, את ה-SPOT ואת המחירים בפועל.  להלן דוגמאות לאסטרטגיות גידור אפשריות.

מבנה האסטרטגיות , קרי השילוב בין עסקאות עם סיכון לא מוגבל לבין עסקאות עם סיכון מוגבל, יאפשר לחברה ליהנות, גם אם באופן חלקי מירידה אפשרית בשע”ח , זאת בניגוד לפורוורד אשר היה מקבע את שע”ח  – קיבוע לטוב או לרע.

סיכום והמלצה

אנו בדעה כי יש למסד את מתודולוגית ניהול הסיכונים בחברה. גידור ראוי שייעשה בכל עת, ללא תלות בשע”ח קיים ובהתנתק מהשקפות אישיות לגבי כיוון השוק. מצב השוק, השקפות אישיות (או של אנליסטים) ישפיעו על בחירת סוג כלי הגידור, וכאמור לא על השאלה האם לגדר כן או לא.

מודל ה-VAR משמש כלי נוסף (יחד עם מודלים רבים נוספים) בידי מנהל הסיכון בתכנון ויישום מדיניות גידור נכונה וכמענה לצרכי החברה בתנאי שוק משתנים ובמגבלות תקציב וסיכון משתנה.

התחברו למערכת ממוחשבת עם כלי ניתוח מובנים

לשיחה עם מומחה

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הירשם לניזולטר

הפופולריות

כל המידע המוצג בדף זה, בין אם בצורת מאמרים, קטעי וידאו, פרסומים, טוקבקים או מדיה דיגיטלית/אלקטרונית אחרת, לרבות קישורים לאתרים חיצוניים, הינו מידע כללי בלבד. המידע המפורסם בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, מס, חשבונאי או המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסים ו/או מוצרים פנסיוניים מכל סוג, ואין בו בכדי להוות תחליף לייעוץ כדין המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם ו/או מקרה ו/או עסקה וכיוצ"ב. הכותבים ו/או מי מטעם ו/או כל גוף הקשור, במישרין או בעקיפין, לכותבים אינו מתחייב כי המידע הינו מדויק, אמין ושלם או שהדעות או הניתוחים הכלולים בו מייצגים את דעתם של הכותבים. כל העושה שימוש במידע הנ"ל עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. הכותבים ו/או כל גוף אחר הקשור לכותבים, במישירין או בעקיפין, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מהיסמכות או שימוש במידע, בדעות או בניתוחים האמורים.

שלח
הירשם לניוזלטר שלנו
הירשם לניזולטר
אני מסכים להצטרף לרשימה
שלח