Connect with us

אסטרטגיות גידור

לקראת החלטת ריבית בארה”ב

Published

on

הועדה המוניטרית של הבנק המרכזי האמריקאי צפויה להתכנס בעוד מספר ימים( 15/16 למרץ) לצורך החלטה על גובה הריבית. ההסתברות להעלאת ריבית המתומחרת בשוק  עומדת היום על 100%. כמו כן, השוק צופה לא פחות משבע העלאות ריבית בשנה הקרובה כך שעלינו לצפות להעלאת ריבית של 0.25% (לפחות) בכל אחת מהפגישות הקרובות.

*מקור בלומברג

יחד עם זאת אי אפשר להתעלם מהמציאות הנוכחית. האם המלחמה באוקראינה והמציאות המאקרו כלכלית החדשה תשפיע על התוכניות של הFED?

אחד הגורמים המרכזיים שישפיעו על החלטת הבנק לאורך הדרך הוא – אינפלציה. הנתון שפורסם לפני מספר ימים הצביע על עלייה של 7.9%  במדד המחירים לצרכן, הגבוה מזה 40 שנה ומביאה את חברי הוועדה המוניטרית לנוע באי נוחות בכיסאות. עם כל העליות בשוק הסחורות בחודש האחרון, סביר להניח כי אינפלציה גבוהה מהרגיל תלווה אותנו בחודשים הקרובים. בנוסף שוק העבודה ממשיך לרתוח, כאשר שיעור האבטלה נמצא קרוב לשפל שנרשם טרום משבר הקורונה (3.8%) והביקוש הגבוה לעובדים מתורגמים לעלייה בשכר.

שוק העבודה האמריקאי סוגר פערים – כמות המשרות נטו

מצד שני, קשה להתעלם מכך, שהמלחמה מביאה איתה סיכוי לא קטן למשבר כלכלי עולמי. המרווח בין תשואת אג”ח לשנתיים לעשר שנים מתקרבת לאפס. כניסה לטריטוריה שלילית מבשרת על מיתון קרב ובא. חברי הועדה המוניטרית ערים למצב ויימנעו מצעדים שעלולים בנקודת זמן הנוכחית לפגוע בכלכלה, השבירה גם כך. סביר כי יימנעו גם מלהפתיע את השוק, אך לא נשלול גם פעולה אגרסיבית יותר בדמות העלאת ריבית של 0.5%.

העלאות ריבית ימשיכו להכביד על שווקי המניות, והתנודתיות בשווקים תמשיך להיות ברמות הגבוהות. מדד הפחד VIX משייט כעת קרוב ל-35, קרוב לגבול העליון של הטווח בו נסחר השנה, איתות לכך שהמשקיעים מצביעים ב”רגליים” וממשיכים להצטייד בהגנות מפני ירידות השערים בשוק המניות. שנתיים עברו מאז השינוי האחרון בריבית הפד. העלאת הריבית סביר ותהיה סנונית ראשונה למדיניות מרסנת מצד הכלכלות המובילות. תנאי השוק, אי הוודאות ומכלול הפרמטרים שצוינו מעלה מבטיחים תנודתיות גבוהה במסחר במטבעות המובילים. אי ודאות זו מחייבת להיערך מראש,  אם בביצוע פעולות תשלום\המרה ואם בביצוע של עסקאות הגנה וביטוח, רחבות ושמרניות אך כאלו שיספקו את המטרה לשמה התכנסנו, שמירה על הקיים וצמצום סיכון מתנודות שער.

הגנה לייבואן:

עסקה משולבת בשער הגנה 3.25 וטווח אדישות עד שער 3.08

הגנה לייצואן:

הגנה מלאה בשער 3.20. התחייבות וסיכון מוגבל ותחום באופן מלא במצב של עליית שער.

ניתן להתאים מגוון רחב של פעולות ואפשרויות בהתאם לפעילות והמאפיינים של כל חברה וחברה.

לשיחה עם מומחה ומנהל סיכונים

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

הירשם לניזולטר

אסטרטגיות גידור

גידור סיכוני ריבית

Published

on

תקופת הקורונה (2020 – 2021) לוותה בריביות אפסיות ואף שליליות ברחבי העולם. החל מסוף שנת 2021, עם עליית הציפיות האינפלציוניות, החלה להשתנות סביבת הריבית. האיתות הראשון לשינוי סביבת הריבית מסביבת ריבית 0%, הגיע מה”פדרל רזרב” האמריקאי בחודש מרץ עם העלאת הריבית ב- 0.25% לרמה של 0.25% -עד 0.5%. בחודש מאי העלה הפד את הריבית שנית, ב- 0.5% לרמה של בין 0.75% ל-1.00%. הפד עצמו הכריז על מתווה ריבית ובו הוא חוזה שיעור ריבית של 2.9% בסוף שנת 2022, ו-3.4% ברבעון הראשון של 2023. בהתאם, ציפיות השוק, הגלומות בחוזי הריבית, מצביעות על כך שהפד ימשיך להילחם באינפלציה אשר חצתה את רמת ה-8%,  במונחים שנתיים, וימשיך בשרשרת העלאות הריבית.

הריבית השקלית והסביבה האינפלציונית

בנק ישראל צפוי אף הוא לנקוט במדיניות של ריסון האינפלציה ולהמשיך בסדרת העלאות ריבית. עם זאת, בנק ישראל לא פרסם מתווה העלאות ריבית מפורט כדוגמת ה”פד” ולכן עדיין קיימת אי ודאות באשר למידת התאמת קצב העלאות הריבית של בנק ישראל לזו של הפד האמריקאי. שיעור האינפלציה בישראל עומד על קצב שיעור של 4.0% שנתי, מעל היעד העליון של בנק ישראל, 3%.

לפי תחזית בנק ישראל שפורסמה ב-11 אפריל 2022, ריבית הבנק צפויה לעמוד על 1.5% ברבעון הראשון של שנת 2023. במקביל, עקום ריבית התלבור החודשי מצביע על ציפייה של השווקים להעלאת ריבית כבר ב- 23 למאי 2022.    

העלאת ריבית בנק ישראל משפיעה באופן מידי על ריבית הפריים. ההנחה היא שבנק ישראל יעלה את שיעור הריבית במקצבים של 0.25%, ובהתאם גם תעלה ריבית הפריים. כל שינוי של 0.25% משפיע על תשלומי הריבית הנלווים במשק. לפי תחזית בנק ישראל שפורסמה ב-11 אפריל 2022, ריבית הבנק צפויה לעמוד על 1.5% ברבעון הראשון של שנת 2023. במקביל, עקום ריבית התלבור החודשי מצביע על ציפייה של השווקים להעלאת ריבית כבר ב- 23 למאי 2022.

גרף צפיות אינפלציוניותהגלומות ממסחר האג”ח בשוק ההון. תשואות אג”ח שחר אל מול אג”ח גליל:

מקור: עיבוד okoora

גרף המצביע על עלייה בעקום ה- SWAP השקלי בחצי שנה האחרונה:

מקור: בלומברג

הריבית הדולרית

עם התאוששות הכלכלה האמריקאית לאחר ה”קורונה”, וההגעה לנתונים אינפלציוניים בגובה של 8.5%, במונחים שנתיים, שלא נראו מאז שנת 1982, החל הנגיד האמריקאי להעלות את הריבית. הפד הכריז על מתווה ריבית ובו הוא חוזה שיעור ריבית של 2.9% בסוף שנת 2022, ו-3.4% ברבעון הראשון של 2023. במקביל, השוק צופה כי הנגיד יעלה את הריבית עוד השנה לגובה של 2.75%.

מנגד, גורמים במועצת ה”פדרל רזרב” תומכים בהעלאה אגרסיבית יותר של הריבית, בשל הלחצים האינפלציוניים המתגברים.  בחודש מרץ העלה הנגיד לראשונה את הריבית ב – 0.25%.  בחודש מאי העלה הנגיד פאוול את הריבית שנית ב-0.50%. עלית הריבית בטווח הקצר משפיע גם על המשך עקום הריבית לאופקי זמן ארוכים יותר. תשואת אג”ח ממשלת ארה”ב ל-10 שנים עלתה מתחילת השנה בכ-1.5% והגיע  אף לשיא מסחר יומי של 3.14%.

גרף המצביע על שינוי בתשואת האג”ח ל-10 שנים בחצי שנה האחרונה:

מקור: בלומברג

מכשירי גידור להפחתת סיכון: הגנה מפני חשיפת ריבית משתנה.

מטרה: קיבוע ריבית שקלית הפריים/ תלבור ,ודולר ליבור/ SOFR

  • מכשיר הגידור: FRA- Forward Rate Agreement, מתאים לקיבוע תשלום ספציפי:

עסקה עתידית על ריבית הנה הסכם בין שני הצדדים (קונה ומוכר), לקביעת שער הריבית שיחול על קרן רעיונית עתידית, בסכום ולתקופה מוסכמים מראש. זאת בדומה לעסקת פורוורד מט”ח כאשר הצדדים מסכימים מראש על שער ביצוע עסקה בתאריך עתידי.

עסקת FRA נעשית בצורת TAILOR MADE לשביעות רצון הצדדים.

קונה ה- F.R.A.  מבטיח את עצמו בפני עליית הריבית מעל לריבית המוסכמת.

מוכר ה- F.R.A.  מבטיח את עצמו בפני ירידת הריבית מתחת לריבית המוסכמת.

מצ”ב דיאגרמה הממחישה את ההגנה הסימטרית המתקבלת בעת רכישת F.R.A בריבית S:

  • כאשר ריבית התלבור החודשית > S : יזכה הלקוח בהפרש. הזיכוי מבוצע בתחילת התקופה.
  • כאשר ריבית התלבור החודשית < S : יחויב הלקוח בהפרש. החיוב מבוצע בתחילת התקופה.

כלומר רכישת FRA מקבעת את ריבית ההלוואה:

  • מכשיר הגידור: IRS- Interest rate swap, מתאים לקיבוע סידרה של תשלומים:

מכשיר המאפשר שינוי תנאי הריבית של ההלוואות או פיקדונות. זהו הסכם להחלפת תשלומי ריבית עתידים על סכום כלשהו במשך תקופה מוגדרת. שני הצדדים מסכימים להחליף ביניהם זרמים של תשלומי ריבית בעלי אופי שונה, בהתאם לכללים שנקבעו מראש, ובהתבסס על קרן מסוימת. העסקה מתאימה ללקוחות המעוניינים להחליף בסיסי ריבית כך שיתאימו יותר לנכסים/התחייבויות של החברה על מנת להקטין חשיפה לשינויי ריבית.

כך למשל: חברה שלווה בריבית ריאלית צמוד למדד ומבקשת ליטול הלוואה בבסיס אחר כגון ריבית קבועה, תרכוש תקבולים בריבית ריאלית צמוד למדד (כנגד ההלוואה המקורית) ותשלם ריבית קבועה.

באמצעות עסקת IRS משתנה אופי חשיפת הריבית של החברה.

מהדיאגרמה ניתן לראות בבירור כי בעזרת עסקת החלף IRS ניתן לבצע שיני באופי החשיפה.

לסיכום, העלאות ריבית ימשיכו להכביד על השווקים והתנודתיות תמשיך להיות ברמות גבוהות. בהמשך לכך, הסביבה הכלכלית מחייבת להערכתנו היערכות שונה, בחינת הזדמנויות והשוואת חלופות ניתוח.

לשיחה עם מומחה ומנהל סיכונים

Continue Reading

Uncategorized

היערכות לקראת החלטת הריבית בישראל

Published

on

היום בשעה 16:00, לראשונה מנובמבר 2018, בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית במשק בשיעור של 0.15%, לרמה של 0.25%.

במבט על נתוני המאקרו, נראה כי אין נתון אחד שלא תומך בהעלאת ריבית בהחלטה שתתקיים היום: שוק העבודה בישראל מתהדק, קצב הצמיחה מהיר במיוחד ושיעור האינפלציה חצה את יעד יציבות המחירים של בנק ישראל.

לצד זאת, בשבועות האחרונים היינו עדים לאיתותים שונים מבנק ישראל כאשר הן נגיד בנק ישראל והן המשנה לנגיד חזרו והדגישו כי “תהליך הצמצום המוניטארי צפוי להיות מהיר יותר ממה שתכננו” ורמזו על כך שהריבית צפויה לעלות מספר פעמים השנה.

בכל הנוגע לתחזיות, השוק מגלם ב-100% העלאת ריבית בהחלטה היום כך שעיקר העניין יתרכז סביב תוואי העלאות להמשך השנה, והשאלה המעניינת באמת היא עד איזו רמה בנק ישראל חושב שהוא יצטרך להעלות את הריבית?

מצד אחד, התנאים הכלכליים במשק תומכים במתווה העלאות ריבית עקבי אך מהצד השני בנק ישראל יהיה חייב להיות עם היד על הדופק על מנת להימנע מהאטה כלכלית- סוגיה שמתמודדים איתה שאר הבנקים ברחבי העולם.

בכל הנוגע לשוק המט”ח, העלאת הריבית היום צפויה לתמוך בהתחזקות השקל בטווח הארוך. עם זאת חשוב לחדד כי כיוון המטבע יהיה תלוי באיתותים של בנק ישראל לגבי מתווה העלאות הריבית העתידי כך שיכול להיות שנהיה עדים לתנודתיות במטבע. בהמשך לכך, אנחנו ממליצים להיערך מראש לכל תרחיש אפשרי על ידי מהלכי גידור מתאימים ולעבות את מערך ההגנות קדימה.

להלן 2 אסטרטגיות גידור מומלצות:

הגנה ליבואן-  גידור החשיפה באמצעות אסטרטגיית צילינדר אקסטרה בחסם אירופאי לתקופה של שישה חודשים.

הגנה ליצואן- גידור החשיפה באמצעות אסטרטגיית צילינדר מוגן לתקופה של שישה חודשים:

ניתן להתאים מגוון רחב של פעולות ואפשרויות בהתאם לפעילות והמאפיינים של כל חברה וחברה.

לשיחה עם מומחה

Continue Reading

אסטרטגיות גידור

הזדמנות לפעולה – GBP\JPY

Published

on

By

פאונד יין נסחר מזה תקופה ארוכה נסחר בטווח 128/157.

גרף פאונד יין 2016-2022

מתחילת אוקטובר הפאונד מתחזק מול היין, כאשר זהו כבר הניסיון השלישי לפרוץ את ההתנגדות ב157.

מגמות מסחר אלו מספקות הזדמנות לפעולה בצמד בציפייה להתחזקות הפאונד מול היין.

בצד הפונדמנטלי ניתן לבסס את האסטרטגיה על הפער בין מדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי האנגלי,

שהעלה וצפוי להעלות את הריבית, על מנת להתמודד עם עלייה בשיעור האינפלציה  (5.4% בדצמבר).

אומדן ראשוני לתמ”ג שפורסם לא מכבר הצביע על עלייה של 6.5% שנתי ברבעון הרביעי (מעל הצפי של 6.4%).

הנתונים האחרונים מצביעים על התרחבות בפעילות הכלכלית (PMI  במגזר התעשייתי 57.3 בינואר, לעומת צפי ל56.9).פירמות מתמודדות במחסור חמור בעובדים, מה שמעורר חשש מהמשך העלייה בלחצי השכר וכתוצאה מכך באינפלציה.

בתחילת פברואר הבנק המרכזי העלה את הריבית ב0.25% ל0.5%.

במהלך פברואר יתפרסם נתון אינפלציה לחודש ינואר והצפי כעת עומד על עלייה שנתית של 5.5%.

ביפן המצב הפוך.

שיעור אינפלציה נמוך (0.8%) בשילוב עם צמיחה חלשה (-3.6% ברבעון שלישי) וריבית שלילית (-0.1%).

נתוני ייצור תעשייתי ומכירות קמעונאיות שפורסמו בסוף ינואר היו חלשים מהצפי.

מדד המחירים ליצרן ממשיך לעלות (8.6%) אך אין סימנים ליכולת של הפירמות לגלגל את העלויות לצרכן.

פרסום התמ”ג הקרוב (אומדן לרבעון 4)  – 15/02, צפי לעלייה של 6%.

בצד הטכני:

157 רמת התנגדות

תמיכה קרובה – 149

עם פרוץ ההתנגדות, רמת התנגדות הבאה – 163, ואחריה 175, 188, 196

GBP צובר מומנטום (על פי RSI וMACD).

כעת נוצרת תבנית CUP AND HANDLE ועל פי רמות פיבונאצ’י ניתן לסמן את הרמה 162-166 כיעד בטווח של כחודש ימים (עם פרוץ 157).

הן הצד הפונדמנטלי והן הטכני נותנים ביסוס לתיסוף הפאונד

ניתן להיחשף לGBPJPY באמצעות עסקת ספוט עם SL ב154.5  ( SPOT REF 157.50).

פוטנציאל רווח כ3.5% לעומת הפסד פוטנציאלי של 1.9% – יחס של 1:1.8.

Continue Reading

הפופולריות

כל המידע המוצג בדף זה, בין אם בצורת מאמרים, קטעי וידאו, פרסומים, טוקבקים או מדיה דיגיטלית/אלקטרונית אחרת, לרבות קישורים לאתרים חיצוניים, הינו מידע כללי בלבד. המידע המפורסם בדף זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, מס, חשבונאי או המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסים ו/או מוצרים פנסיוניים מכל סוג, ואין בו בכדי להוות תחליף לייעוץ כדין המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם ו/או מקרה ו/או עסקה וכיוצ"ב. הכותבים ו/או מי מטעם ו/או כל גוף הקשור, במישרין או בעקיפין, לכותבים אינו מתחייב כי המידע הינו מדויק, אמין ושלם או שהדעות או הניתוחים הכלולים בו מייצגים את דעתם של הכותבים. כל העושה שימוש במידע הנ"ל עושה זאת על דעתו ועל אחריותו הבלעדית. הכותבים ו/או כל גוף אחר הקשור לכותבים, במישירין או בעקיפין, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה מהיסמכות או שימוש במידע, בדעות או בניתוחים האמורים.

שלח
הירשם לניוזלטר שלנו
הירשם לניזולטר
אני מסכים להצטרף לרשימה
שלח