טיפים וכלים

חמשת העקרונות לגידור נכון

Published

on

שמירה על אופק גידור של קבוע של 12 חודשים בכל עת – מצמצם סיכון של רדיפה אחר השוק

ניהול סיכונים אפקטיבי לאורך זמן מותנה בקיומה של שיטה, קרי גידור שיטתי של החשיפה לאורך פרק זמן קבוע וידוע מראש.

שיעורי הגידור מסך החשיפה החזויה הולכים ופוחתים על ציר הזמן – מגלם ביטוי לשמרנות הנובעת מהקושי לחזות אירועים בלתי צפויים בטווחי הזמן הארוכים (היקף מכירות, התנהגות מתחרים, וכו’) וכן, צמצום סיכונים מכלי גידור.

ככל ששער השוק טוב יותר בהשוואה לשער התקציב – כך יגדלו שיעורי הגידור, וההפך – שער התקציב ישמש כנקודת ייחוס באם שע”ח בנקודת זמן הוא “טוב” או “פחות טוב” עבור החברה. כשיש אפשרות להגן על שער התקציב- נבצע הגנות באופן מידי.

עיבוי מערך ההגנות על ציר הזמן – בכל חודש יש לעבות את היקפי הגידור שנקבעו מראש לגבי רמת שע”ח שתשרור בשוק באותה עת.

שימוש בתקציב הגנות – המלצתנו היא שימוש ב3%-5% מערך הנתון בסיכון

לצורך שיפור שערים וצמצום הסיכון בצד ההתחייבות, במצב בו סביבת השוק לא מאפשרת להגן על שער התקציב.

לשיחה עם מומחה

Leave a Reply

האימייל לא יוצג באתר.

הירשם לניזולטר

הפופולריות

Exit mobile version